...

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
นางสาวฑาริกา กรรมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณคดีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ. ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 344 ครั้ง)